График

LZ HF QRP 2023

Planned Schedule

15 Септември петък:Friday, September 15 :  
След 14,00 ч. – настаняване в хотел “Щерев” – намира се на централния градски площад с адрес Площад “20 Юли” №1. Използват се два паркинга – единият непосредствено до хотела с достъп по улица “Пазарна”, а другия – пред сградата на Община Карлово с адрес улица “Петко Събев” №1.  From 2:00 p.m. Check-in at ‘Shterev’ hotel, located on the Central City Square having address ‘20th July’ Square  #1. Two parking lots can be used – one is right next to the hotel (can be reached by ‘Pazarna’ street), and another – in front of Karlovo Municipality Karlovo building, located on ‘Petko Sabev’ str. #1
16 Септември, събота:    Saturday, September 16 :  
08,30 – 09,00ч.  – Техническа конференция в Заседателната зала в сградата на Община Карлово, намираща се непосредствено до хотела.  08:30 – 09:00 a.m. Meeting competitors/referees at Karlovo Municipality conference hall, located next to the hotel
09,00 – 09,20 ч. – придвижване до терена, намиращ се на 10 км. от Карлово между селата Марино поле и Ведраре.  09:00 – 09:20 a.m. Moving to the contest sites area, located between Marino pole and Vedrare villages (about 10 km away from Karlovo)  
09,20 – 11,00 ч.  – подготовка за състезанието.  09:20 – 11:00 a.m. Station setting-up  
11,00 – 14,59 ч.  – състезание.  11:00 a.m. LZHFQRP Contest starts
 2:59 p.m. LZHFQRP Contest ends  
До 16,30 ч.  – предоставяне на логовете във формат Кабрило, съдийската комисия ще приема логовете във фоайето на хотела.  Latest by 4:30 p.m. Providing the contest logs in Cabrillo format (saved on USB memory stick). The Judging Committee will accept the logs in the ‘Shterev’ hotel lobby
16,30 – 19,30 ч.  – свободно време.  4:30 – 7:30 p.m. Experience
19,30 – 24,00 ч.  – закриване, награждаване на победителите и тържествена вечеря. Награди се връчват на: първите трима в индивидуалното класиране – плакет и материална награда; на първите три клуба – плакети. За класиране в клубното състезание се вземат резултатите на двама състезатели, предварително заявили принадлежността си към съответен клуб.  7:30 – 19,30 – 24,00 ч. Closing ceremony and Award dinner. The Top-3 of the individual standings will be rewarded by a plaque and a material prize. Top-3 of the club competition will be rewarded by plaque only. (To classify in the club competition, results are taken from two competitors who have prior declared their affiliation to a given club)
17 Септември, неделя: Освобождаване на хотела до 11,00 ч  Sunday, September 17 : Check-out the hotel, latest by 11:00 a.m.