Правила

LZ HF FIELD DAY KARLOVO 2023

ОРГАНИЗАТОР – Българска Федерация на Радио Любителите (БФРЛ), Сдружение Радио Клуб Милара (LZ1KFM/LZ5R), Болкан Контест Груп (LZ1KCG).

2. Date: September 16-th 2023

3. ЛОКАЦИЯ – Карлово

4. Настаняване: Хотел Щерев

5. Право на участие в състезанието имат всички лицензирани радио любители.

Цените за настаняване са както следва:

В единична стая (6бр) – 60лв. на човек.

Двойна стая (22бр) – 40лв. на човек.

Студио апартамент за двама (2 бр.) – 60лв. на човек.

Студио апартамент за трима ( 2бр ) – 40лв. на човек.

Студио апартамент за четирима ( 2бр.)- 40лв. на човек.

ВИП студио за двама ( 2бр. ) – 65лв. на човек.

В цените влиза туристическа такса, паркинг и ДДС.

Заявки за стаи и 20% депозит се приемат до натрупване на свободни стаи на следния имейл: lz1nk@yahoo.com

Ако състезателят не подаде заявка и изпрати депозита по-рано, цената на нощувката се увеличава с 5лв.

1. ГАЛА вечеря на 16.09.2023г. се заплаща от състезателя, като цената е 30 лв. на човек. Цената за гости на ГАЛА вечерята е 35лв. на човек.

2. За състезатели и придружители, които не желаят да ползват предлагания хотел - могат да ползват други хотели или апартаменти в гр. Карлово и района.

3. Стартовата такса за състезатели, членове на БФРЛ и международни състезатели е 10 лв. на човек.

4. Стартовата такса за състезатели не членове на БФРЛ е 15 лв. на човек. 5. При заявка на генератор цената за членове на БФРЛ и международни състезатели е 25 лв. на човек.

При заявка на генератор цената за членове на БФРЛ и международни състезатели е 25 лв. на човек.

6. При заявка на генератор цената за не членуващи състезатели на БФРА е 30 лв. на човек.

7. Състезателите, които желаят да получат генератор, трябва да изпратят имейл или да се обадят 15 дни преди състезанието

8. Регистрацията на състезателя и тегленето за получаване на състезателен номер и плик ще се проведе в 09:00ч. сутринта на 16 септември 2023 г. Стартовата такса ще бъде събрана в момента на записване в хотела. Номерът на състезателя идентифицира лицето, което го държи в състезанието и неговото местоположение. Пликът съдържа информация за специалния инициал с който ще се състезава състезателят.

9. Пристигането на място се извършва 1 час преди началото на състезанието. Всеки състезател е длъжен да пристигне със собствените си средства, пеша или с кола, за да заеме мястото си и да нагласи оборудването си. Местата са маркирани предварително с номерирани стълбове, а също и на картата на района (включително GPS координати).

10. ачалото и краят на състезанието се определят от организаторите. Продължителността на състезанието е 4 часа. Всеки състезател участва със собствен трансивър с изходна мощност до 100 вата и захранване (батерия или генератор). Състезателите с трансивъри с изходна мощност над 100 вата трябва да бъдат ограничени до 100 вата изходна мощност. Антените се доставят с определена дължина и коаксиален кабел. Забранява се промяна на конфигурацията и добавяне на радиални или други кабели. Използването на интернет, клъстери и скимери по време на състезанието е забранено.

11. Всички състезатели трябва да използват антени, доставени от фирма АКОМ ООД, които ще бъдат раздадени на състезателите преди началото на състезанието.

12. Рапорт: контролните числа се състоят от 6 цифри, като първите 3 са номера на връзката, а вторите 3 са първите три цифри от предходната връзка. При първа връзка даденият контролен номер е 001000. Времето за повтаряне към същата радиостанция е не по малко от 30 минути. Този интервал може да бъде променен по решение на реферите въз основа на броя на състезателите. Разлика във времената на връзки между два контакта с една и съща станция е до 3мин. Правилата са същите като в шампионатите на LZ и състезанията LZ Open. За състезателите, които пишат на хартиен носител, след състезанието ще бъдат предоставени компютри за писане на отчетите в електронен формат в присъствието на рефер.

13. Режим и обхват: Разрешена е работа само на 3.5mhz /от 3.510mhz до 3.600mhz/ на телеграфиране в съответствие с правилата на IARU 1 регион.

14. Реферите следят по време на състезанието за спазване на правилата на състезанието от състезателите и имат право да прекратят участието на състезател при неспазване на правилата на състезанието или ако оборудването му създава смущения.

15. Състезателни категории:

а) Един оператор без помощ. Организаторът може да обяви допълнителни категории според броя на участниците /ако има повече от двама състезатели от един град/членове на един и същи клуб/ и има над пет двойки/отборно класиране.

b) Въз основа на държави - ще бъдат взети първите 3 резултата от състезателите на страната.

16. Дневниците в електронен формат Cabrillo трябва да бъдат доставени на съдиите на CD или флаш не по-късно от 16:30 местно време.

17. Резултатите и наградите ще бъдат обявени по време на вечерята след състезателния ден.

18. Наградите се обявяват от организаторите и БФРЛ преди всяко състезание.