N1MM Настройки

В N1MM+ има конфигурирани два стандартни профила LZOpen и LZDomestic, които ползваме за вътрешни състезания, като интервалът на повторение е фиксиран на 30 минути и не може да се променя.

За да може да се работи с интервал от 15 или 20 минути са създадени файловете LZ15MIN.UDC и  LZ20MIN.UDC

Свалете архива с двата файла от тук и го разархивирайте:

1. Запишете двата файла в директория 

C:\Users\<име на потребителя>\Documents\N1MM Logger+UserDefinedContests

където вместо <име на потребителя> трябва да използвате името на потребителя на компютъра

2. Стартирайте N1MM+ Logger

3. Изберете нов лог, според интервала на повторение LZ15min или LZ20min

Важно е да се отбележи

, че в тези варианти цветовете на инициалите в прозорците Band map

 и Available

 все още не работят коректно. Няма да се оцветяват в синьо или сиво, в зависимост дали станцията може да бъде работена или не. При въвеждане на инициала в основния прозорец обаче цветовете са коректни и при последващо спотване в прозорците Band map и Available ще бъдат актуализирани на правилните.