Съзтезатели 2023

LZ HF FIELD COMPETITION “KARLOVO” – 2023
Visitors 2023

#Call#Call#Call
1LZ5KW33LZ5DB
2LZ1NK34LZ2DF
3LZ5EE35YT1AD
4LZ1YQ36YU1AU
5LZ3BB37YT3W
6LZ5CA38YT3EWW
7LZ2BE39LZ5VV
8LZ2PL40LZ5DI
9LZ1QZ  
10LZ1JZ  
11LZ4AE  
12K1LZ  
13LZ5ET
14K3JO
15LZ1ZF
16LZ1ON
17LZ2HT
18LZ2XA
19LZ3FN
20LZ2WP
21LZ4AA
22LZ4AW
23LZ2-016
24YU1EA
25LZ1QN
26LZ2JR
27LZ1PJ
28LZ1IK
29LZ1BP
30LZ1RW
31LZ1WF
32LZ3ZZ