Съзтезатели 2012

Participationsfrom LZ HF FIELD COMPETITION “PRAVETS” – 2012

#Call#Call#Call
1LZ1ZF30LZ5VK  
2LZ4UU31LZ1BP  
3LZ1UK32LZ3FM  
4LZ1JZ33LZ2FQ 
5LZ1ND34LZ2FH  
6K1LZ35LZ1NG  
7K3LP36LZ2CC  
8LZ2JR37UT5UGR 
9LZ2JE38UU4JMG  
10LZ2DF39LZ3YY  
11LZ2WO40YU1EA  
12LZ1NK41LZ2NG  
13LZ3CB42YO9WF  
14LZ3FN43YO9GZU  
15LZ1GL44YU1AU 
16LZ5VV45RW2A  
17LZ1MC46LZ4RR  
18LZ1CNN47LZ2HM  
19S56A48LZ1NY 
20LZ1ONK49LZ2FI
21LZ1QZ50LZ2FV  
22LZ5QZ51LZ1FI  
23LZ2BE52SV2HWR  
24UU0JM    
25LZ2PL   
26LZ2NW   
27LZ1WF   
28LZ2UW 
29LZ1VB